Ochrana osobních údajů

Jsme společnost VERKON s.r.o., se sídlem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Julia Mařáka 1274, PSČ 25001, zapsaná pod sp. zn. C 44424, vedenou u Městského soudu v Praze, IČO 629 68 041.

V souvislosti s Vaším zájmem u nás pracovat se můžeme dostat do kontaktu s Vašimi osobními údaji, což pak lze kvalifikovat jako zpracování osobních údajů. Tím se pak stáváme tzv. správcem osobních údajů a z těchto důvodů se budeme dále v tomto dokumentu označovat jako „Správce“ nebo „my“.

Odpovědí na inzerát či vyplněním vstupního online dotazníku uchazeče poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, nejdéle však 1 rok ode dne jejich poskytnutí. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
  • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
  • na přenositelnost údajů a
  • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že Vám cokoliv nebude jasné, nebo budete chtít uplatnit svá práva, která jsou vysvětlena výše, můžete nás kontaktovat: